Benchmarking


Czym jest benchmarking? Kto powinien go stosować? W jaki sposób praktycznie wykorzystać go w organizacji? Artykuł o metodzie zarządzania, która pozwala organizacji na przeciętnym poziomie osiągnąć poziom mistrzowski.

Pulpit KontrolnyBenchmarking czyli porównywanie

Benchmarking w najprostszym ujęciu oznacza porównywanie. Jest to systematyczny proces poszukiwania najlepszych stosowanych przez inne przedsiębiorstwa rozwiązań, adaptowania ich i wprowadzania do własnej firmy. Benchmarking to nie kopiowanie – każde rozwiązanie musi zostać wdrożone z uwzględnieniem unikalnych warunków przedsiębiorstwa. Istotę benchmarkingu najlepiej opisuje zdanie:

Pulpit Kontrolny„Benchmarking – twórcze wykorzystanie doświadczeń innych.”
B. Nita, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2008

Co można zyskać stosując benchmarking?

 • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej organizacji.
 • Doskonalenie się: wdrażanie najlepszych praktyk i wzorców.
 • Zdefiniowanie celów strategicznych organizacji.
 • Identyfikacja słabych punktów organizacji, które wymagają poprawy.
 • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej organizacji.
 • Obniżenie ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia.

Pulpit KontrolnyRodzaje benchmarkingu

Benchmarking ogólny (horyzontalny)

Celem stosowania tej metody jest rozpoznanie doskonałego rozwiązania o charakterze uniwersalnym, np. obsługi klienta, występującym w przedsiębiorstwach reprezentujących różne branże. W latach 70 firma Xerox porównywała nie tylko parametry techniczne swoich produktów z japońskimi odpowiednikami firmy Canon, ale także marketing i sprzedaż firmy Procter & Gamble, jednej z największych z branży FMCG.

Benchmarking funkcjonalny

W tej metodzie porównuje się obszary swojej działalności z organizacjami z różnych branż, u których te obszary funkcjonują podobnie. Celem jest zidentyfikowanie swoich słabych stron i czerpanie inspiracji od firm, które w tych obszarach osiągnęły wybitne wyniki. Motorola wykorzystując benchmarking przeprowadziła modernizację, wprowadzając karty magnetyczne, znane m.in. z supermarketów, co skróciło proces przygotowania raportów finansowych i ograniczyło liczbę błędów.

Benchmarking konkurencyjny

Polega na porównaniu się z obecnymi lub potencjalnymi konkurentami. Analizie podlegają firmy oferujące podobne wyroby i funkcjonujące w tym samym segmencie rynkowym. Dzięki zastosowaniu tej metody, firma Toshiba w 1991 roku uzyskała największą liczbę patentów w USA. Benchmarking pozwala być zawsze na bieżąco i krok przed konkurencją.

Benchmarking wewnętrzny

Zastosowany między innymi w IBM, benchmarking wewnętrzny polega na wprowadzeniu jednakowo wysokiej jakości między oddziałami tego samego przedsiębiorstwa. Dzięki temu w IBM udało się odnaleźć i wyeliminować luki wydajności.

Pulpit Kontrolnykorzyj benchmarking w swojej organizacji

Benchmarking wewnętrzny

Badania przeprowadzone w 2003 roku wśród firm z całego świata pokazały, że benchmarking jest drugą najczęściej wykorzystywaną metodą doskonalenia w codziennej działalności.¹ Benchmarking jest skuteczny, jeśli stosuje się go systematycznie, jako ciągły proces doskonalenia, co może być  pracochłonne. Warto skorzystać z oprogramowania PulpitKontrolny, które pozwoli na automatyczne przygotowanie benchmarkingu i szybkie otrzymanie wyników.

Benchmarking wewnętrzny

Pulpit Kontrolny umożliwia automatyczne przygotowanie benchmarkingu wewnętrznego w sieci sklepów czy w sieci franczyzowej. Franczyzobiorcy mają za pomocą systemu dostęp do swoich wskaźników efektywności i mogą porównać się z innymi oddziałami, co motywuje do osiągania lepszych wyników. System wspomaga wprowadzanie w organizacji kultury ciągłego doskonalenia co prowadzi do uzyskania wzrostu zysków sieci.

Benchmarking wewnętrzny
QBICO przeprowadzi cały proces wdrożenia systemu, składający się z następujących etapów:

checksPrzygotowanie i implementacja wskaźników
checksImport wskaźników do systemu Pulpit Kontrolny
checksAutomatyczna aktualizacja wskaźników w czasie

Pulpit KontrolnyKorzyści z zastosowania Pulpitu Kontrolnego w firmie

 • Gotowe raporty sprzedażowe, magazynowe, analiza rentowności, należności wobec franczyzodawcy.
 • Zarządzanie cenami w wielu oddziałach.
 • System zapewnia dostęp do wyników oddziałów/sklepów z każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę.
 • Samodzielne tworzenie dowolnych raportów i zestawień.
 • Integracja systemu z obecnym oprogramowaniem firmowym.

Dowiedz się więcej

¹ D. Rugby, Management Tools Survey 2003: Usage up as Companies Strive to Make Headway In Tough Times, „Strategy and Lidership”, 2003, nr 5 (31) 

Zapisz się do newslettera Pulpitu Kontrolnego.

Bądź na bieżąco z nowościami, promocjami, trendami i najważniejszymi wydarzeniami wokół Pulpitu Kontrolnego.

Pulpit Kontrolny

Poniżej wpisz adres e-mail.


Newsletter